Record details

Title
    Microstructure and mechanical properties of heat resistant composites reinforced with basalt fibres
Author
    Černý, Martin
    Glogar, Petr
    Peterlik, H.
    Puchegger, S.
    Sucharda, Zbyněk
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Ceramics - Silikáty
Vol./nr.
    Roč. 51, č. 4
Pages
    s. 190-197
Year
    2007
Notes
    Projekt: GA106/05/0817, GA ČR
    Překlad názvu: Mikrostruktura a mechanické vlastnosti tepelně odolných kompozitů vyztužených čedičovými vlákny
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    basalt fibre
    ceramic matrix composites
    thermosetting resin
Keyword
    Basalt
    Composites
    Fibres
    Heat
    Mechanical
    Microstructure
    Properties
    Reinforced
    Resistant
Abstract (in czech)
   Byly zkoumány mikrostruktura, odolnost vůči oxidaci a mechanické vlastnosti jednosměrných kompozitů připravených z komerčně dostupných polysiloxanových pryskyřic a vyztužených dlouhými čedičovými vlákny.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012