Record details

Title
    Microstructure of unidirectional C/C composite
Author
    Glogar, Petr
    Hnilica, F.
    Starý, V.
Conference
    Annual University - Wide Seminar (6. : 20.01.1997-22.01.1997 : Praha, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Workshop 97
Pages
    s. 665-666
Keyword
    C/C
    Composite
    Microstructure
    Unidirectional
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012