Record details

Title
    Middle Devonian Calceola sandalina (Linnaeus, 1771) (Anthozoa, Rugosa) from Moravia (Czech Republic): aspects of functional morphology, gerontic growth patterns, and epibionts
Author
    Ficner, F.
    Galle, Arnošt
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geodiversitas
Vol./nr.
    Roč. 26, č. 1
Pages
    s. 17-31
Year
    2004
Notes
    Projekt: IAA3013207, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Střednědevonská Calceola sandalina (Linnaeus, 1771) (Anthozoa, Rugosa) z Moravy (Česká republika): aspekty funkční morfologie, projevy stárnutí při růstu a epibionti
    Rozsah: 15 s.
Subject category
    gerontic stage
    regeneration
    rugose corals
Keyword
    1771
    Anthozoa
    Aspects
    Calceola
    Czech
    Devonian
    Epibionts
    Functional
    Gerontic
    Growth
    Linnaeus
    Middle
    Moravia
    Morphology
    Patterns
    Republic
    Rugosa
    Sandalina
Abstract (in czech)
   Střednědevonský (spodnogivetský) rugosní korál Calceola sandalina (Linnaeus, 1771) z čelechovických vápenců na Moravě jeví zřetelně odlišená ontogenetická stadia. Šířka "ventrální" strany a objem kalichu rovnoměrně vzrůstají v juvenilních a dospělých stadiích, ale u některých jedinců se zmenšují v konečných stadiích života. Tato redukovaná pozdní stadia považujeme za znaky stárnutí. Jeden jedinec vykazuje poškození predátorem: takřka polovina "ventrální" strany mezi protilehlým septem a úhlem koralitu chybí, ale vnitřní povrch kalicha byl vyhojen.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012