Record details

Title
    Middle Pennsylvanian pioneer plant assemblage buried in situ by volcanic ash-fall, central Bohemia, Czech Republic
Author
    Bek, Jiří
    Dašková, Jiřina
    Libertín, M.
    Opluštil, S.
    Pšenička, J.
    Sýkorová, Ivana
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Review of Palaeobotany and Palynology
Vol./nr.
    Roč. 155, 3-4
Pages
    s. 204-233
Year
    2009
Notes
    Projekt: GA205/05/0105, GA ČR
    Projekt: IAA300460510, GA AV ČR
    Překlad názvu: Pionýrské rostlinné společenstvo středního pensylvánu zachované in situ ve vulkanickém popelu, střední Čechy, Česká republika
    Rozsah: 20 s. : www
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    in situ flora
    Pennsylvanian
    plant palaeoecology
    volcanic ash
Keyword
    Ash-fall
    Assemblage
    Bohemia
    Buried
    Central
    Czech
    Middle
    Pennsylvanian
    Pioneer
    Plant
    Republic
    Situ
    Volcanic
Abstract (in czech)
   Rostlinné společenstvo představuje fytocenózu zachovanou in situ ve vulkanickém popelu. Původní pozice rostlin je dokumentována nálezy stojícíhc stromů s kořeny a velkými nálezy fosilních rostlin. Společenstvo se vyznačuje nízkou druhovou diversitou bylinných a polostromovitých rostlin a převahou kapradin a přesliček s hojnými výskyty plavuní (max. 1-1.5 m). Unikátní bylinné společenstvo vykazuje čtyři druhy kapradin (Kidstonia heraclensis, Dendraena pinnatilobata, Desmopteris allethopteroides a Sphenopteris cirrhifolia), Calamites sp. a nízkou plavuní druhu Spencerites leismanii.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012