Record details

Title
    Middle Pleistocene birds of Hundsheim, Austria
Statement of responsibility
    Jiří Mlíkovský
Author
    Mlíkovský, Jiří, 1954-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of the National Museum (Prague). Natural history series
Vol./nr.
    Vol. 177
Pages
    p. 69-82
Year
    2008-2009
Notes
    1 tab., appendix
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: J. Nat. Mus. (Prague), Natur. Hist. Ser.
Classfication no.
    562/569
    598.2
Conspectus category
    56
Subject group
    Aves
    krasová výplň
    lokalita fosiliferní
    paleoekologie
    pleistocén-střední
    popis taxonů
    tafonomie
Geographical name
    Rakousko
Keyword
    Austria
    Birds
    Hundsheim
    Middle
    Pleistocene
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 10. 2009
Import date
    8. 8. 2012