Record details

Title
    Middle aged settlements probably connected with mining in the north of Czech
Other titles
    Středověká sídla pravděpodobně související s dolováním v severních Čechách