Record details

Title
    Migration of events during the January 1997 earthquake swarm (the West Bohemia/Vogtland region)
Statement of responsibility
    Aleš Špičák, Josef Horálek
Author
    Horálek, Josef
    Špičák, Aleš
Language
    anglicky
Source title - serial
    Studia geophysica et geodaetica
Vol./nr.
    Roč. 44, č. 2
Pages
    s. 227-232
Year
    2000
Notes
    3 obr., 6 bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Stud. geophys. geod. (Praha)
Subject group
    analýza sdružovací
    granitoidy
    měření seizmické
    migrace
    ohniskový mechanismus
    podkrušnohorské pánve
    saxothuringikum
    sedimenty klastické
    seizmicita
    zemětřesný roj
Geographical name
    ČR-Čechy
    Nový Kostel (Cheb)
Keyword
    1997
    Bohemia/Vogtland
    During
    Earthquake
    Events
    January
    Migration
    Region
    Swarm
    West
Abstract (in english)
   A detailed analysis of the time-space pattern of seismic activity during the January 1997 swarm demonstrated the gradual and ordered migration of earthquake foci, suggesting a step-by-step penetration of crustal fluid into a remarkably small fractured volume
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012