Record details

Title
    Mikrobiálna indikácia kvality vody Dunaja na čs. území (1954-1989)
Statement of responsibility
    Imrich Daubner, Božena Tržilová, Edita Ježová
Other titles
    Microbial indication of the water quality in the Czechoslovak part of the Danube (1954-1989)
Author
    Daubner, Imrich
    Ježová, Edita
    Tržilová, Božena
Language
    slovensky
Source title - serial
    Vodohospodársky časopis
Vol./nr.
    Roč. 39, č. 5-6
Pages
    s. 495-504
Year
    1991
Notes
    5 tab.
    Zkr. název ser.: Vodohospod. Čas.
Subject group
    analýza škodlivin
    bakteriologická analýza vody
    čistota vod
    hydrobiologie
    říční stok
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
Keyword
    1954-1989
    čs
    Dunaja
    Indikácia
    Kvality
    Mikrobiálna
    území
    Vody
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012