Record details

Title
    Mikrobiostratigrafická analýza vrtu Sn-5 Blansko ve východní části české křídové pánve (13-42 Pardubice)
Statement of responsibility
    Lenka Hradecká
Other titles
    Microbiostratigraphical analysis of the Sn-5 Blansko borehole in the eastern part of the Bohemian Cretaceous Basin
Author
    Hradecká, Lenka
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995
Pages
    s. 96-98
Year
    1996
Notes
    1 obr., 5 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1995.
Subject group
    biostratigrafie
    ekologie
    Foraminifera
    křída-svrchní
    labská oblast
    mikrofosílie
    turon
    výzkum
    zpráva o činnosti
Geographical name
    Blansko (Chrudim)
    ČR-Čechy
Keyword
    13-42
    Analýza
    Blansko
    části
    české
    Křídové
    Mikrobiostratigrafická
    Pánve
    Pardubice
    Sn-5
    Vrtu
    Východní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    26. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012