Record details

Title
    Mikrofaunistické vyhodnotenie vrtu DNV-1 (Devínska Nová Ves) na základe foraminifer a jeho revízia
Statement of responsibility
    Adriena Zlinská
Other titles
    Mikrofaunistische Bearbeitung der Bohrung DNV-1 (Devínska Nová Ves) auf Grund der Foraminiferen und ihre Revision
Author
    Zlinská, Adriena
Language
    slovensky
Source title - serial
    Geologické práce, Správy
Vol./nr.
    Roč. 94
Pages
    s. 31-34
Year
    1992
Notes
    2 obr.,3 pl.,2 s.bibl. + 3
    Anglické, německé resumé
    Zkr. název ser.: Geol. Práce, Spr.
Subject group
    baden
    Foraminifera
    miocén
    revize
    vídeňská pánev
    zóny biostratigrafické
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Devínska Nová Ves
Keyword
    Devínska
    DNV-1
    Foraminifer
    Mikrofaunistické
    Nová
    Revízia
    Ves
    Vrtu
    Vyhodnotenie
    Základe
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012