Record details

Title
    Mikrofosílie v horninách jámy Lill v Příbrami a v lomu u Kovár jz. od Kralup
Statement of responsibility
    Blanka Pacltová
Other titles
    Microfossils in rocks from the Lill mine (Příbram) and in the Kovary quarry (Kralupy)
Author
    Pacltová, Blanka
Language
    česky
Source title - monograph
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997
Pages
    s. 44-49
Subject group
    Barrandien
    mikrofosílie
    onkolit
    prostředí intertidální
    proterozoikum
    vápenec
Geographical name
    ČR-Čechy
    Kováry (Kladno)
    Příbram
Keyword
    Horninách
    Jámy
    Jz
    Kovár
    Kralup
    Lill
    Lomu
    Mikrofosílie
    Příbrami
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012