Record details

Title
    Mikrofosilie bituminózních diatomitů lokality Kundratice v Českém středohoří (02-41 Ústí nad Labem)
Statement of responsibility
    Magda Konzalová
Other titles
    Microfossils of bituminous diatomites at the Kundratice locality in the České středohoří Mts.
Author
    Konzalová, Magda
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995
Pages
    s. 104-105
Year
    1996
Notes
    7 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1995.
Subject group
    Angiospermophyta
    České středohoří
    diatomit
    facie
    Gymnospermophyta
    pyly
    sedimenty bohaté organickým uhlíkem
    taxonomie
    výzkum
    zpráva o činnosti
Geographical name
    ČR-Čechy
    Kundratice (Litoměřice)
Keyword
    02-41
    Bituminózních
    Českém
    Diatomitů
    Kundratice
    Labem
    Lokality
    Mikrofosilie
    Středohoří
    Ústí
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012