Record details

Title
    Mikrofosilie bituminózních diatomitů lokality Kundratice v Českém středohoří
Author
    Konzalová, Magda
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    -
Pages
    s. 104-105
Year
    1996
Notes
    Projekt: KSK1042603, GA AV ČR
Keyword
    Bituminózních
    Českém
    Diatomitů
    Kundratice
    Lokality
    Mikrofosilie
    Středohoří
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012