Record details

Title
    Mikrofosilie z pelitických uloženin štramberské oblasti (Vnější Západní Karpaty)
Other titles
    Microfossils from the pelitic sediments in the Štramberk area (Outer Western Carpathians)
Author
    Hradecká, Lenka
    Skupien, Petr
    Svobodová, Marcela
    Švábenická, Lilian
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    5
Year
    2002
Thesaurus term
    Silesian Unit, Outer Western Carpathians, Cretaceous, biostratigraphy, sporomorphs, Foraminifera, Dinoflagellata, calcareous nannofossils
Keyword
    Karpaty
    Mikrofosilie
    Oblasti
    Pelitických
    štramberské
    Uloženin
    Vnější
    Západní
Abstract (in czech)
   Studium foraminifer, dinoflagelat, sporomorf a vápnitého nanoplanktonu z pelitických sedimentů tvořících výplně ve štramberských vápencích lomu Kotouč ve Štramberku.
Abstract (in english)
   Microfossils from the pelitic sediments in the Štramberk area (Outer Western Carpathians)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014