Record details

Title
    Mikrofosilie z vápenců neoproterozoika Příbramska
Statement of responsibility
    Blanka Pacltová
Other titles
    Microfossils in Neoproterozoic carbonates from Příbram area
Author
    Pacltová, Blanka
Language
    česky
Source title - monograph
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998
Pages
    s. 32
Subject group
    Acritarcha
    Barrandien
    kambrium-spodní
    mikrofosílie
    prostředí mělkovodní
    proterozoikum
    taxonomie
    vápenec oolitický
Geographical name
    ČR-Čechy
    Příbram
Keyword
    Mikrofosilie
    Neoproterozoika
    Příbramska
    Vápenců
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    30. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012