Record details

Title
    Mikromorfologické studium sprašového profilu posledního interglaciálu a časného glaciálu v Dolních Věstonicích
Author
    Hradilová, Janka
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu = Bulletin of the Czech Geological Survey, Prague
Vol./nr.
    Roč. 71, č. 1
Pages
    s. 57-68
Year
    1996
Keyword
    časného
    Dolních
    Glaciálu
    Interglaciálu
    Mikromorfologické
    Posledního
    Profilu
    Sprašového
    Studium
    Věstonicích
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012