Record details

Title
    Mikropaleontologické zhodnocení foraminiferových společenstev z vrtů V-1 a V-2 situovaných v areálu "Vily Tugendhat" : 24-32 Brno
Statement of responsibility
    Pavla Petrová
Other titles
    Micropalaeontological evaluation of foraminiferal assemblages from the boreholes V-1 and V-2 situated at the ground of "Vila Tugendhat"
Author
    Petrová, Pavla, 1972-
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 11
Pages
    s. 28-29
Year
    2004
Notes
    3 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2003
Classfication no.
    562/569
Conspectus category
    55
Subject group
    baden
    Foraminifera
    jíl
    karpatská neogenní předhlubeň
    kvartér Českého masivu
    miocén
    paleoekologie
    paleontologie
    pleistocén
    profil vrtný
    Radiolaria
    redepozice
    restaurace památky
    spraš
Geographical name
    Brno-Lužánky
    ČR-Morava
Keyword
    24-32
    Areálu
    Brno
    Foraminiferových
    Mikropaleontologické
    Situovaných
    Společenstev
    Tugendhat
    V-1
    V-2
    Vily
    Vrtů
    Zhodnocení
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012