Record details

Title
    Mikropaleontologické zhodnocení foraminiferových společenstev z vrtů V-1 a V-2 situovaných v areálu 'Vily Tugendhat'
Other titles
    Micropaleontological evaluation of foraminiferal assemblages from the boreholes V-1 a V-2 situated at the ground of 'Vila Tugendhat'
Author
    Petrová, Pavla
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2003
Vol./nr.
    Roč. 11, č. září
Pages
    2
Year
    2004
Thesaurus term
    Carpathian Foredeep, Lower Badenian, boreholes, foraminifers
Keyword
    Areálu
    Foraminiferových
    Mikropaleontologické
    Situovaných
    Společenstev
    Tugendhat
    V-1
    V-2
    Vily
    Vrtů
    Zhodnocení
Abstract (in czech)
   V areálu Vily Tugendhat byly realizovány dva vrty. Byly tvořeny barevnými vápnitými jíly zařazenými na základě dírkovců do spodního badenu. Tyto jíly ležely v podloží spraší. Mikrofauna charakterizuje hlubší chladnější vody cirkalitorálu. Dominují taxony Bolivina dilatata Rss., Globocassidulina oblonga (Rss.), Cassidulina laevigata d?Orb., Bulimina striata d?Orb., Siphonodosaria adolphina (d?Orb.), Pullenia bulloides (d?Orb.). Vyskytují se rovněž hojně radiolárie.
Abstract (in english)
   Micropaleontological evaluation of foraminiferal assemblages from the boreholes V-1 a V-2 situated at the ground of 'Vila Tugendhat'
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014