Record details

Title
    Mikropaleontologie a rybí fauna podrohovcových vrstev u Litenčic
Other titles
    Micropaleontology and fish fauna of the Subchert Member at Litenčice
Author
    Bubík, Miroslav
    Gregorová, Růžena
    Švábenická, Lilian
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005
Vol./nr.
    Roč. 13, č. září
Pages
    2
Year
    2006
Thesaurus term
    Ždánice Unit, Oligocene, Foraminifera, Pteropoda, Teleostei, calcareous nannofossils, biostratigraphy, paleoecology
Keyword
    Fauna
    Litenčic
    Mikropaleontologie
    Podrohovcových
    Rybí
    Vrstev
Abstract (in czech)
   Nová rybí fauna nasbíraná ve výkopu plynovodu v Litenčicích na Moravě doplnila paleoichtyologický záznam již dříve popsaný z této oblasti o jeho nejstarší část. Masový výskyt pteropodů Limacina sp. dovoluje korelaci se "spiratelovým horizontem" široce rozšířeným ve spodním oligocénu paratethydy. Sedimenty s rybí faunou se ukládaly v hypoxickém prostředí horního batyálu během snížené úrovně aragonitové lyzokliny.
Abstract (in english)
   Micropaleontology and fish fauna of the Subchert Member at Litenčice
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014