Record details

Title
    Mikropetrografické a petrochemické rozbory novověké glazované keramiky z lokality Strachotín
Statement of responsibility
    Miroslava Gregerová, Martin Hložek, Zuzana Kuljovská
Other titles
    Micropetrographic and petrochemical analyses of postmedieval pottery from Strachotín
Author
    Gregerová, Miroslava, 1948-
    Hložek, Martin
    Kuljovská, Zuzana
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006
Vol./nr.
    Roč. 14
Pages
    s. 95-100
Year
    2007
Notes
    3 diagr., 3 fot., 4 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2006
Classfication no.
    55(1)
    553.5/.8
    599.9
    930
Conspectus category
    553
    599.89
    930
Subject group
    artefakty
    geologie ložisková
    geologie regionální
    historie
    kontrola geochemická
    kontrola litologická
    kvartér
    kvartér moravských úvalů
    recent
    suroviny keramické
    využití nerostných zdrojů
Geographical name
    Morava (Česko)
    Strachotín (Břeclav, Hustopeče)
    Strachotín (Česko)
Keyword
    Glazované
    Keramiky
    Lokality
    Mikropetrografické
    Novověké
    Petrochemické
    Rozbory
    Strachotín
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012