Record details

Title
    Mikroporézní struktura uhlíkatých látek a její význam
Statement of responsibility
    Zuzana Weishauptová, Jiří Medek
Author
    Medek, Jiří
    Weishauptová, Zuzana
Language
    česky
Source title - serial
    Acta montana. Series AB, Geodynamics and Fuel, Carbon and Mineral Processing
Vol./nr.
    Č. 8(115)
Pages
    s. 213-218
Year
    2000
Notes
    1 obr., 4 tab., 10 bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Acta montana
Subject group
    fraktál
    metan
    mikropuklina
    organická substance
    oxid uhličitý
    porozita
    prouhelnění
    rizika geologická
    sorpce
    technologie
    uhlí
    vlastnosti kolektorské
Keyword
    Látek
    Mikroporézní
    Struktura
    Uhlíkatých
    Význam
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012