Record details

Title
    Mikroprvkové štúdium karbonátových hornín a paleoprostredie: triasové vápence a dolomity Malých Karpát
Statement of responsibility
    Otília Lintnerová
Other titles
    Microelement study of carbonate rocks and paleoenvironment: triassic limestones and dolomites of the Malé Karpaty Mts
Author
    Lintnerová, Otília
Language
    slovensky
Source title - monograph
    Geochémia geologických procesov a životného prostredia
Pages
    s. 111-114
Subject group
    Na (sodík - 11)
    salinita
    sedimenty karbonátové
    Sr (stroncium - 38)
    trias
Geographical name
    Biele hory
    ČSFR-Slovensko
    Malé Karpaty
Keyword
    Dolomity
    Hornín
    Karbonátových
    Karpát
    Malých
    Mikroprvkové
    Paleoprostredie
    štúdium
    Triasové
    Vápence
Abstract (in czech)
   V karbonátových horninách triasu Biele hory v Malých Karpatech byly sledovány obsahy stopových prvků, zejména Sr a Na. Z těchto údajů se uvažuje o různých typech sedimentačního prostředí jednotlivých souvrství. Obsahy Na odrážejí pravděpodobně salinitu diagenetických, popř. dolomitizačních roztoků, nikoliv salinitu sedimentačního prostředí.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012