Record details

Title
    Mikroskopické struktury exoskeletonu ordovických trilobitů pražské pánve
Author
    Budil, Petr
    Fatka, Oldřich
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Spoločný geologický kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti. Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca
Pages
    2
Keyword
    Exoskeletonu
    Mikroskopické
    Ordovických
    Pánve
    Pražské
    Struktury
    Trilobitů
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014