Record details

Title
    Mikroskopické studium silicifikovaných hornin a spongolitů české křídové pánve
Other titles
    Microscopic study of the silicified rocks and spongolites of the Bohemian Cretaceous Basin
Author
    Čáp, Pavel
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    2
Year
    2006
Thesaurus term
    silicification, spongolites, Cretaceous
Keyword
    české
    Hornin
    Křídové
    Mikroskopické
    Pánve
    Silicifikovaných
    Spongolitů
    Studium
Abstract (in czech)
   Tato práce popisuje silicifikované horniny z české křídy. Silicifikace se vyskytuje ve dvou formách, zejména ve formě silicifikovaných bioklastů (zejména spikulí hub) a dále jako malá chalcedonová "hnízda". Větší chalcedonová "hnízda" se vyskytují v silicifikovaných vápencích s malým obsahem křemenných zrn. Spikuly hub a zrna křemene byly zdrojem křemitých gelů. Spikuly jsou často druhotně kalcifikovány.
Abstract (in english)
   Microscopic study of the silicified rocks and spongolites of the Bohemian Cretaceous Basin
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014