Record details

Title
    Mikrotvary zvětrávání pískovců na Břestecké skále
Statement of responsibility
    Pavel Hartl, Petr Kubíček
Author
    Hartl, Pavel
    Kubíček, Petr
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník Československé geografické společnosti
Vol./nr.
    Roč. 96, č. 4
Pages
    s. 256-258
Year
    1991
Notes
    3 obr.,1 fot.,5 bibl.
    Zkr. název ser.: Sbor. Čs. geogr. Společ.
Subject group
    flyšové pásmo Západních Karpat
    magurská skupina
    pískovce
    tvary geomorfologické
    zvětrávání
Subject category
    Chřiby
    mikrotvary
    račanská jednotka
Geographical name
    ČSFR-Morava
    Morava jižní
Keyword
    Břestecké
    Mikrotvary
    Pískovců
    Skále
    Zvětrávání
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    10. 11. 2006
Import date
    8. 8. 2012