Record details

Title
    Milarit z Nové Vsi u Křemže
Statement of responsibility
    Petr Welser a Jiří Zikeš
Other titles
    Milarite from Nová Ves near Křemže (Moldanubian, Český Krumlov Unit, Southern Bohemia)
Author
    Welser, Petr
    Zikeš, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 14-15
Pages
    s. 195-197
Year
    2007
Notes
    1 obr., 1 fot., 1 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Classfication no.
    549
    55(1)
    552
Conspectus category
    549
    552
Subject group
    asociace minerální
    cyklosilikáty
    difrakce rentgenová
    lokalita mineralogická
    metasomatóza
    metoda prášková
    milarit
    moldanubický pluton
    moldanubikum jižních a jihovýchodních Čech
    pegmatit
Geographical name
    Čechy jižní (Česko)
    Nová Ves (Český Krumlov, Český Krumlov)
Keyword
    Křemže
    Milarit
    Nové
    Vsi
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    14. 4. 2009
Import date
    8. 8. 2012