Record details

Title
    Minerální asociace "skarnu" z krystalinika od Žernosek v Českém středohoří
Statement of responsibility
    Marcela Bukovanská, Jan Cháb, Libuše Jilemnická, Radim Rybka
Author
    Bukovanská, Marcela
    Cháb, Jan
    Jilemnická, Libuše
    Rybka, Radim
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Vol./nr.
    Roč. 1981, č. 4
Pages
    s. 339-340
Year
    1983
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    549
Conspectus category
    552
Keyword
    Asociace
    Českém
    Krystalinika
    Minerální
    Skarnu
    Středohoří
    Žernosek
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 2. 2013
Import date
    20. 3. 2014