Record details

Title
    Minerální asociace geikielit-baddeleyit v dolomitických mramorech moravského moldanubika v kontaktní aureole třebíčského plutonu
Other titles
    Geikielite-baddeleyite in mineral assemblage of dolomite marbles from the contact aureole of the Třebíč Pluton (Moldanubian zone)
Author
    Čopjaková, Renata
    Gadas, Petr
    Houzar, Stanislav
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae
Vol./nr.
    Roč. 95, č. 1
Pages
    12
Year
    2010
Thesaurus term
    baddeleyite
    geikielite
    marble
    zirconolite
Keyword
    Asociace
    Aureole
    Dolomitických
    Geikielit-baddeleyit
    Kontaktní
    Minerální
    Moldanubika
    Moravského
    Mramorech
    Plutonu
    Třebíčského
Abstract (in czech)
   Geikielit-ilmenit a baddeleyit se objevují jako akcesorické minerály ve spinel-forsteritových mramorech vnitřní části metamorfní aureoly Třebíčského plutonu. Nejčastější je geikielit (nebo Mg-ilmenit), který tvoří zrna v dolomitu, kalcitu, forsteritu a spinelu. Ačkoliv je provenience Ti a Zr spíše v mramoru, nelze vyloučit jejich přínos z okolních hornin díky jejich zvýšené mobilitě v K- P- a F-bohatých fluidech.
Abstract (in english)
   Within the inner part of metamorphic aureole of the Třebíč Pluton, geikielite-ilmenite and baddeleyite occur as accessory minerals in spinel-forsterite marbles. The most abundant is geikielite (or Mg-ilmenite) which forms grains in dolomite, calcite, forsterite and spinel. Although provenance of Ti and Zr is more likely inside the marble, their import into the marble from the host rocks can not be excluded due to their increased mobility in K- P- and F-rich fluid.
Contributor
    Moravské zemské muzeum Brno
Contributor code
    MZM
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012