Record details

Title
    Minerální asociace s berthieritem v polymetalickém zrudnění u Jitkova nedaleko České Bělé (havlíčkobrodský rudní revír), moldanubikum.
Statement of responsibility
    Vladimír Hrazdil
Other titles
    Mineral assemblages with berthierite in base-metal ores at Jitkov near Česká Bělá (Havlíčkův Brod ore district), Moldanubicum
    Mineral assemblages with berthierite in polymetalic ores at Jitkov near Česká Bělá (Havlíčkův Brod ore district), Moldanubicum.
Author
    Hrazdil, Vladimír
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae
    Acta Musei Moraviae. Scientiae Geologicae. (Časopis Moravského muzea. Vědy geologické.)
Vol./nr.
    Roč. 97, č. 1
Pages
    7
    s. 39-45
Year
    2012
Notes
    1 obr., 3 fot., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol.
Classfication no.
    549
Conspectus category
    549
Subject group
    antroporeliéf
    asociace minerální
    berthierit
    historie
    jamesonit
    moldanubikum
    odval
    rudy Ag
    těžba
Thesaurus term
    berthierite
    Czech Republic
    historical mining
    jamesonite
    Moldanubicum
    quartz vein
Geographical name
    Česká Bělá (Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod)
    Česko
Keyword
    Asociace
    Bělé
    Berthieritem
    České
    Havlíčkobrodský
    Jitkova
    Minerální
    Moldanubikum
    Nedaleko
    Polymetalickém
    Revír
    Rudní
    Zrudnění
Abstract (in czech)
   V okolí České Bělé byly ve středověku těženy stříbronosné polymetalické rudy. Na odvalech u Jitkova byly zjištěny fragmenty křemenných žil. Z rudních minerálů převládají arzenopyrit a pyrit. Novými poznatky jsou nálezy jehlicovitého berthieritu, jamesonitu a Ag-tetraedrit, které dokládají přítomnost antimonu v rudonosných fluidech.
Abstract (in english)
   Silver-rich polymetalic veins near Česká Bělá (Havlíčkův Brod ore district) were exploited in the Middle Ages. Fragments of ore-bearing quartz vein were found in abandoned dumps at the locality Jitkov. Arsenopyrite and pyrite predominated among ore minerals. Minor needle-like berthierite, rare jamesonite and Ag-tetrahedrite are very typical, confirming the presence of Sb in ore-forming fluids.
Contributor
    Česká geologická služba
    Moravské zemské muzeum Brno
Contributor code
    ČGS (UNM)
    MZM
Source format
    R
    U
Entered date
    20. 2. 2014
Import date
    27. 4. 2014
    20. 5. 2014