Record details

Title
    Minerální asociace výplně tektonické poruchy v kamenolomu Štiptoň u Nových Hradů
Statement of responsibility
    Václav Pavlíček
Other titles
    The minerals of the filling of tectonic in the stone quarry Štiptoň at Nové Hrady
Author
    Pavlíček, Václav
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Vol./nr.
    Roč. 46
Pages
    s. 17-23
Year
    2006
Notes
    1 obr., 4 fot., 3 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. Jihočes. Muz. (Č. Budějovice), přír. Vědy
Classfication no.
    549
    55(1)
Conspectus category
    549
Subject group
    chemismus hornin
    chloritizace
    hydrotermální alterace
    migmatit
    moldanubikum jižních a jihovýchodních Čech
    ortorula
    pyritizace
    sulfidy
    tektonika zlomová
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Štiptoň (České Budějovice, Trhové Sviny)
Keyword
    Asociace
    Hradů
    Kamenolomu
    Minerální
    Nových
    Poruchy
    Štiptoň
    Tektonické
    Výplně
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    17. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012