Record details

Title
    Minerální asociace wollastonit + vesuvian v nedvědických mramorech a její petrogenetický význam (24-13, Bystřice n. Pernštejnem)
Statement of responsibility
    Milan Novák
Other titles
    Mineral assemblage wollastonite + vesuvianite in the Nedvědice marbles and its petrogenetical signification
Author
    Novák, Milan, 1952-
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 2
Pages
    s. 103-104
Year
    1995
Notes
    1 obr., 3 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1994.
Subject group
    dynamometamorfóza
    F (fluor - 9)
    minerály horninotvorné
    skarny
    svratecké krystalinikum
    teplota
    tlak
    wollastonit
Subject category
    vesuvian
Geographical name
    ČR-Morava
    Nedvědice
    Strachujov
Keyword
    24-13
    Asociace
    Bystřice
    Minerální
    Mramorech
    Nedvědických
    Pernštejnem
    Petrogenetický
    Vesuvian
    Význam
    Wollastonit
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012