Record details

Title
    Minerální parageneze ijolitových vyloučenin v olivinickém nefelinitu Podhorního vrchu u Mariánských Lázní
Author
    Bouše, P.
    Pivec, Edvín
    Ulrych, Jaromír
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    č. 3
Pages
    s. 51-56
Year
    1996
Keyword
    Ijolitových
    Lázní
    Mariánských
    Minerální
    Nefelinitu
    Olivinickém
    Parageneze
    Podhorního
    Vrchu
    Vyloučenin
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012