Record details

Title
    Minerální vody mikroregionu Bojkovsko
Other titles
    Mineral waters in Bojkovice region
Author
    Nováková, Dana
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005
Vol./nr.
    Roč. 13, č. září
Pages
    3
Year
    2006
Thesaurus term
    Flysch Belt of West Carpathians, Bojkovice region, mineral waters, carbon dioxide, hydrogen sulphide
Keyword
    Bojkovsko
    Mikroregionu
    Minerální
    Vody
Abstract (in czech)
   Mikroregion Bojkovsko (město Bojkovice a 15 okolních obcí) - odlehlý a ne příliš známý příhraniční region ležící v CHKO Bílé Karpaty je územím, kde lze na mnoha místech najít vývěry minerálních vod nebo vod, jejichž chemické složení se minerálním vodám blíží (obr.1). Tyto vody jsou vázané na nezdenický zlom a patří k tzv. "luhačovické provincii" minerálních vod, která probíhá přibližně na linii Luhačovice - Březová a pokračuje na Slovensko, kde se minerální vody vyskytují v Pováží. Minerální vody byly v minulosti zachyceny a využívány různým způsobem, některé lokality dokonce sloužily jako místní lázně (Nezdenice) nebo se vody stáčely v Nezdenicích, Suché Lozi a Březové (Remeš 1929, Květ - Kačura 1976, Kačura - Květ 1979). V současné době po letech chátrání a úpadku zájmu o minerální vody, se objevují snahy - v souvislosti se zlepšením propagace mikroregionu - o úpravu vývěrů minerálních vod a zlepšení informací o vodách pro širokou veřejnost.
Abstract (in english)
   Mineral waters in Bojkovice region
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014