Record details

Title
    Minerály Štramberka a jeho okolí
Statement of responsibility
    Vladimír Hrazdil
Author
    Hrazdil, Vladimír
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 9, č. 5
Pages
    s. 331-335
Year
    2001
Notes
    3 obr., 2 bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Minerál
Subject group
    baryt
    flyšové pásmo Západních Karpat
    jura-svrchní
    karbonáty
    křemen
    mineralogie topografická
    minerály supergenní
    pyrit
    vápenec
Geographical name
    ČR-Morava
    Štramberk (Nový Jičín)
Keyword
    Minerály
    Okolí
    Štramberka
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012