Record details

Title
    Minerály REE-Y-Th-U-Zr z vysoko frakcionovaného topásovo-albitového leukogranitu z Erzgebirge, Nemecko: produkty postmagmatickej alterácie primárnych akcesorických minerálov fluidami bohatými na As
Statement of responsibility
    M. Ondrejka, H. J. Förster, P. Uher, I. Schmiedt
Author
    Förster, Hans-Jürgen
    Ondrejka, Martin
    Schmiedt, I.
    Uher, Pavol
Language
    slovensky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 41, č. 4
Pages
    s. 534
Year
    2009
Notes
    Zkr. název ser.: Miner. Slov.
Classfication no.
    550.4
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    arzén
    arzenáty
    asociace minerální
    chemismus minerálů
    granit
    karbonáty
    krušnohorský pluton
    parageneze
    silikáty
    vzácné zeminy
Geographical name
    Cínovec (Teplice, Teplice)
    Krušné hory (Česko a Německo)
    Německo
Keyword
    Akcesorických
    Alterácie
    Bohatými
    Erzgebirge
    Fluidami
    Frakcionovaného
    Leukogranitu
    Minerálov
    Minerály
    Nemecko
    Postmagmatickej
    Primárnych
    Produkty
    REE-Y-Th-U-Zr
    Topásovo-albitového
    Vysoko
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    27. 7. 2010
Import date
    8. 8. 2012