Record details

Title
    Minerály březohorského rudního revíru
Statement of responsibility
    Pavel Škácha, Jakub Plášil
Other titles
    Minerals of the Březové Hory ore district
Author
    Plášil, Jakub
    Škácha, Pavel
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 10
Pages
    s. 43-77
Year
    2002
Notes
    3 obr., 54 fot., 1 tab., 4 s. bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Subject group
    asociace minerální
    Barrandien
    lokalita mineralogická
    mineralogie topografická
    parageneze
    rudy Ag
    rudy barevných kovů
    rudy U
    středočeský pluton
    zóna oxidační
Geographical name
    ČR-Čechy
    Příbram-Březové Hory
Keyword
    Březohorského
    Minerály
    Revíru
    Rudního
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012