Record details

Title
    Minerály porcelanitů vrchu Čeřovka u Jičína a Kunětické hory u Pardubic
Author
    Langrová, Anna
    Šrein, Vladimír
    Šreinová, B.
    Šťastný, Martin
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 8, -
Pages
    s. 241-249
Year
    2000
Notes
    Překlad názvu: Minerals of the porcellanite from Čeřovka hill near Jičín and Kunětická hora near Pardubice
    Rozsah: 9 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Subject category
    porcellanite
    pyroxene
    tefrite
Keyword
    Čeřovka
    Hory
    Jičína
    Kunětické
    Minerály
    Pardubic
    Porcelanitů
    Vrchu
Abstract (in czech)
   Mineralogie velmi jemných - kontaktně metamorfovaných hornin -porcelanitů ukazuje na urnit během velmi vysoké teploty. Nejrozšířenějšími minerály jsou pyroxeny, živec, titanit, magnetit, ilmenit, zeolit a relikty křemen a chalcedon.
Abstract (in english)
   The mineralogy of very fine contact metamorfic rock - porcellanite - demonstrated origin during high temperature. The wiedespread minerals were pyroxens, feldspars, titanite, magnetite, ilmenite, zeolite and relict quartz or chalcedon.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012