Record details

Title
    Minerály pyknitové žíly z Cínovce
Statement of responsibility
    Zdeněk Dvořák
Author
    Dvořák, Zdeněk
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 10
Pages
    s. 313-314
Year
    2002
Notes
    3 fot., 1 bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Subject group
    krušnohorský pluton
    křemen
    lokalita mineralogická
    mineralogie topografická
    minerály supergenní
    rudy Sn
    rudy W
    siderit
    skorodit
    topaz
Geographical name
    Cínovec (Teplice)
    ČR-Čechy
Keyword
    Cínovce
    Minerály
    Pyknitové
    žíly
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012