Record details

Title
    Minerály těšínitů jako ostřivo v keramice púchovské kultury na výšinné lokalitě Okrouhlá u Staříče nedaleko Frýdku-Místku
Other titles
    Teschenite minerals as the temper in pottery of the Púchov culture at the hillsite Staříč-Okrouhlá near Frýdek-Místek
Author
    Přichystal, Antonín
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Ve službách archeologie VI
Pages
    5
Notes
    Akce: 2004/05/31 ; Nitra
Thesaurus term
    northern Moravia and Silesia
    pottery
    Púchov culture
    temper
    teschenite minerals
Keyword
    Frýdku-Místku
    Jako
    Keramice
    Kultury
    Lokalitě
    Minerály
    Nedaleko
    Okrouhlá
    Ostřivo
    Púchovské
    Staříče
    Těšínitů
    Výšinné
Abstract (in czech)
   Jako ostřivo v pravěké keramice je obvykle nacházen křemen nebo úlomky křemenem bohatých hornin. Neobvyklé ostřivo v keramice púchovské kultury na severní Moravě představují krystaly pyroxenů a amfibolů z vulkanitů těšínitové asociace.
Abstract (in english)
   Quartz or chips of quartz-rich rocks usually represent a temper in prehistoric pottery in Moravia and Silesia. The author found unusual temper in pottery of the Púchov culture - crystals of pyroxene and hornblende from volcanic rocks of the teschenite association.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012