Record details

Title
    Mineral Composition of the Deep Sea Sediments in three Sectors of Western Pacifik Ocean
Author
    Fediuk, F.
    Langrová, Anna
    Melka, K.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta geodynamica et geomaterialia
Vol./nr.
    Roč. 6, č. 1
Pages
    s. 77-86
Year
    2009
Notes
    Rozsah: 10 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    adiabatic principle
    Coral Sea
    electron microprobe analysis
    Philippine Sea
    secondary electron images
    Solomon Sea
    X-ray quantitative diffraction analysis
Keyword
    Composition
    Deep
    Mineral
    Ocean
    Pacifik
    Sea
    Sectors
    Sediments
    Three
    Western
Abstract (in english)
   During the International expedition three sectors of the Western Pacific Ocean were studied: Philippine Sea, Salomon Sea and Coral Sea. From these areas also the samples for the orientation were taken in order to do the mineralogical examination with them. Generally, sheet silicates play the leasing role in the mineral composition of the collected samples of moods taken from the ocean floor. Besides, also minerals of terrigenous origin are present. Amphiboles and pyroxenes occurred, but not everywhere. Carbonate minerals were found only in samples from Coral Sea.
Abstract (other)
   Během mezinárodní expedice byly z mineralogického hlediska studovány vzorky dna, ve třech oblastech západního Pacifiku: Filipínském, Šalamounově a Korálovém moři. Obecně vrstevnaté minerály hrají vedoucí úlohu mezi vzorky sebranými v bahnu na dně oceánu. Jsou zde zastoupeny i minerály pevninného původu. Vyskytují se i amfiboly a pyroxeny, ale ne všude. Karbonáty byly nalezeny pouze v Korálovém moři.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012