Record details

Title
    Mineral assemblages and physical-chemical model of the formation of gold-silver-polymetallic mineralization on the deposit Banská Štiavnica (Central Slovakia)
Statement of responsibility
    V.A. Kovalenker, Stanislav Jeleň, K.A Levin, V. B. Naumov, V.J. Prokofjev, V. L. Rusinov
Author
    Jeleň, Stanislav
    Kovalenker, V. A.
    Levin, K. A.
    Naumov, V. B.
    Prokofjev, V. J.
    Rusinov, V. L.
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologica carpathica
Vol./nr.
    Vol. 42, no. 5
Pages
    s. 291-302
Year
    1991
Notes
    1 obr., 1 fot., 3 tab., 9 diag.
    Zkr. název ser.: Geol. carpath.
Subject group
    inkluze fluidní
    parageneze
    plynokapalné inkluze
    rudy Ag
    rudy Au
    rudy barevných kovů
    středoslovenské neovulkanity
    teplota
    tlak
Geographical name
    Banská Štiavnica
    ČSFR-Slovensko
Keyword
    Assemblages
    Banská
    Central
    Deposit
    Formation
    Gold-silver-polymetallic
    Mineral
    Mineralization
    Model
    Physical-chemical
    Slovakia
    Štiavnica
Abstract (in czech)
   Článek uvádí 5 stupňů mineralizace a fyzikálněchemický model vzniku polymetalické mineralizace na ložisku Banská Štiavnica. Jsou rozebírány teplotní a tlakové podmínky, pH hodnoty a analýzy plynokapalných inkluzí. Barevné kovy a stříbro byly transportovány převážně prostřednictvím chlórových komplexů a zlato prostřednictvím hydrotermálních komplexů
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012