Record details

Title
    Mineralizace cínu, niobu a tantalu v Přibyslavicích u Čáslavi
Other titles
    Mineralization of Sn, Nb and Ta at Přibyslavice near Čáslav
Author
    Breiter, Karel
    Starý, Jiří
    Škoda, Radek
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    6
Year
    2006
Thesaurus term
    Granite, pegmatite, mineralization, tin, niobium, tantalum, Moldanubicum
Keyword
    Cínu
    Čáslavi
    Mineralizace
    Niobu
    Přibyslavicích
    Tantalu
Abstract (in czech)
   V materiálu středověké haldy byl kassiterit nalezen v křemeni jako krystalky 2-3 mm velké. Chemicky je pro kassiterit typický zvýšený obsah Nb a Ta, nízký obsah Ti a nepřítomnost W. Columbit byl nalezen společně s kassiteritem v granitu a v křemenné žilovině, ale ojediněle i v muskovit-turmalinické ortorule a ve šlíře granát-turmalinického pegmatoidu. Vždy jde o malá zrnka o velikosti desítek ?m. Všechny analyzované columbity se vyznačují vysokými obsahy Nb a Fe a odpovídají tedy ferrocolumbitu. Niobový a tantalový rutil se vzácně vyskytl spolu s columbitem v pegmatoidu v ortorule. Hojný je pak v křemen-muskovit-turmalinovém metasomatitu v haldovém materiálu středověké těžby. Nigerit byl nalezen v muskovitickém granitu spolu s kassiteritem. Tvoří tenké lesklé skořicově zbarvené tabulkovité krystaly až 4 mm velké. Tungtenit byl nalezen jako mikroinkluze velikosti do xx ?m v kassiteritu z granitu. Jde patrně o první nález tohoto minerálu v ČR.
Abstract (in english)
   Mineralization of Sn, Nb and Ta at Přibyslavice near Čáslav
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014