Record details

Title
    Mineralizacja kruszowa wschodniej strefy kontaktowej granitu karkonoskiego na obszarze Mniszkowa-Rędzin
Statement of responsibility
    Krystyna Wołkowicz, Stanisław Wołkowicz
Other titles
    Ore mineralization at eastern contact zone of the Karkonocze granite in the Mniszków-Rędziny area
    Rudnaja mineralizacija vostočnoj zony karkonošskogo granita v rajone Mniškuv-Rendziny
Author
    Wołkowicz, Krystyna
    Wołkowicz, Stanisław
Language
    polsky
Source title - serial
    Kwartalnik geologiczny
Vol./nr.
    Roč. 29, č. 2
Pages
    s. 237-254
Year
    1985
Notes
    1 obr., 3 pl., 2 tab.
    Anglické, ruské resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    549
Conspectus category
    549
Keyword
    Granitu
    Karkonoskiego
    Kontaktowej
    Kruszowa
    Mineralizacja
    Mniszkowa-Rędzin
    Obszarze
    Strefy
    Wschodniej
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    14. 1. 2011
Import date
    8. 8. 2012