Record details

Title
    Mineralogical Control of the Granite Landscape Development in Jelenia Góra Basin (Sudetes Mts. SW Poland)
Statement of responsibility
    Piotr Migoň
Author
    Migoń, Piotr
Language
    anglicky
Source title - serial
    Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Earth Sciences
Vol./nr.
    Roč. 41, č. 2
Pages
    s. 79-90
Year
    1993
Notes
    7 obr., 18 bibl.
    Zkr. název ser.: Bull. Pol. Acad. Sci., Earth Sci.
Subject group
    analýza hornin
    distribuce prvků
    geomorfologie regionální
    granit
    krkonošsko-jizerský pluton
    reliéf
    zvětrávání
Geographical name
    Polsko
Keyword
    Basin
    Control
    Development
    Góra
    Granite
    Jelenia
    Landscape
    Mineralogical
    Mts
    Poland
    Sudetes
    SW
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    13. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012