Record details

Title
    Mineralogical and geochemical characteristics of tuffites and bentonites of the Carpathian Neogene Foredeep
Statement of responsibility
    Adamová M.
Author
    Adamová, Marie, 1943-
Language
    anglicky
Source title - monograph
    13th Conference on Clay Mineralogy and Petrology, Prague, Czech Republic, August 29th - September 2nd 1994. Book of Abstracts
Pages
    s. 3
Classfication no.
    549
Conspectus category
    549
    552
Subject group
    jíl
    kaolinit
    karpatská neogenní předhlubeň
    minerály jílové
    prvky vzácných zemin
    předhlubeň
    složení chemické
    tufit
Geographical name
    ČR-Morava
Keyword
    Bentonites
    Carpathian
    Characteristics
    Foredeep
    Geochemical
    Mineralogical
    Neogene
    Tuffites
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012