Record details

Title
    Mineralogical and geochemical controls of arsenic speciation and mobility under different redox conditions in soil, sediment and water at the Mokrsko-West gold deposit, Czech Republic
Author
    Červený, V.
    Drahota, Petr
    Filippi, Michal
    Mihaljevič, M.
    Pertold, Z.
    Rohovec, Jan
    Rychlovský, P.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Science of the Total Environment
Vol./nr.
    Roč. 407, č. 10
Pages
    s. 3372-3384
Year
    2009
Notes
    Překlad názvu: Mineralogické a geochemické vlivy na speciaci a mobilitu arzenu v rozdílných redoxních podmínkách půd, sedimentu a vody na zlatonosném ložisku Mokrsko-Západ
    Rozsah: 13 s. : www
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    arsenic
    (bio)geochemical model
    mobility
    soil an sediment
    speciation
Keyword
    Arsenic
    Conditions
    Controls
    Czech
    Deposit
    Different
    Geochemical
    Gold
    Mineralogical
    Mobility
    Mokrsko-West
    Redox
    Republic
    Sediment
    Soil
    Speciation
    Water
Abstract (in czech)
   Za účelem zjištění procesů, které ovlivňují speciaci a uvolňování arzenu do přírodních vod v různých oxidačně-redukčních podmínkách, jsme studovali přírodně kontaminované půdy, sedimenty a vody na zlatonosném ložisku Mokrsko.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012