Record details

Title
    Mineralogical controls on the distribution of trace elements in metasomatized peridotite enclaves from Planany, Czech Republic
Statement of responsibility
    J. W. Owen, J. Dostal and M. Fišera
Author
    Dostál, Jaroslav
    Fišera, Milan, 1937-
    Owen, J. W.
Language
    anglicky
Source title - serial
    Mineralogical magazine
Vol./nr.
    Vol. 71, no. 1
Pages
    p. 81-91
Year
    2007
Notes
    3 obr., 3 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Mineral. Mag.
Classfication no.
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    chemismus hornin
    chemismus minerálů
    flogopit
    kutnohorské krystalinikum
    metasomatóza
    peridotit
    petrogeneze
    prvky stopové
    reakční lem
    rula
    tremolit
    vzácné zeminy
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Plaňany (Kolín, Kolín)
Keyword
    Controls
    Czech
    Distribution
    Elements
    Enclaves
    Metasomatized
    Mineralogical
    Peridotite
    Planany
    Republic
    Trace
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 9. 2007
Import date
    8. 8. 2012