Record details

Title
    Mineralogická a geochemická charakteristika tufitů a bentonitů karpatské neogenní předhlubně (svrchní eggenburg, eggenburg až ottnang) (34-11 Znojmo, 34-13 Dyjákovice, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice)
Statement of responsibility
    Marie Adamová
Other titles
    Mineralogical and geochemical characteristics of tuffites and bentonites of the Carpathian Neogene Foredeep (Upper Eggenburgian, Eggenburgian up to Ottnangian)
Author
    Adamová, Marie
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994
Pages
    s. 7-9
Year
    1995
Notes
    1 obr., 1 tab., 8 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1994.
Subject group
    karpatská neogenní předhlubeň
    ložisko bentonitu
    miocén-spodní
    sedimentologie
    vulkanoklastika
Geographical name
    ČR-Morava
    Ivančice
    Moravský Krumlov
    Znojmo
Keyword
    24-33
    24-34
    34-11
    34-13
    
    Bentonitů
    Charakteristika
    Dyjákovice
    Eggenburg
    Geochemická
    Ivančice
    Karpatské
    Krumlov
    Mineralogická
    Moravský
    Neogenní
    Ottnang
    Předhlubně
    Svrchní
    Tufitů
    Znojmo
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012