Record details

Title
    Mineralogická charakteristika železné rudy typu Lahn-Dill ze štěrků Mírovky na území Mohelnice
Statement of responsibility
    Jiří Zimák, Zdeněk Gába
Other titles
    Mineralogical characterization of iron ore of the Lahn-Dill type from pebbly river drift from Mírovka river in town Mohelnice (North Moravia, Czechoslovakia)
Author
    Gába, Zdeněk, 1939-
    Zimák, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geographica Geologica
Vol./nr.
    Roč. 28
Pages
    s. 73-76
Year
    1989
Notes
    1 tab., 1 bibl.
    res. rus., angl.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Palackianae olomuc., Geogr. Geol.
Subject group
    devon
    ložisko submarinně-exhalační
    minerály
    moravský devon a spodní karbon
    rudy Fe
Subject category
    ložisko typu Lahn-Dill
Geographical name
    ČR-Morava
    Mohelnice
Keyword
    Charakteristika
    Lahn-Dill
    Mineralogická
    Mírovky
    Mohelnice
    Rudy
    štěrků
    Typu
    území
    železné
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012