Record details

Title
    Mineralogická charakteristika metasomatického rudního ložiska Malovidy u Českého Šternberka
Author
    Kolman, Blahoslav Jan
    Sejkora, J.
    Šrein, Vladimír
    Šreinová, B.
    Šťastný, Martin
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 14, -
Pages
    s. 149-158
Year
    2007
Notes
    Projekt: IAA3407401, GA AV ČR
    Překlad názvu: The mineralogical characterization of metasomatic ore deposit Malovidy near Český Šternberk (Czech Republic)
    Rozsah: 10 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    cassiterite
    silver
    silver minerals
Keyword
    Charakteristika
    Českého
    Ložiska
    Malovidy
    Metasomatického
    Mineralogická
    Rudního
    Šternberka
Abstract (in czech)
   Objem kasiteritu a stříbronosných minerálů ve skarnových polymetalických rudách v Malovidech u Č. Šternberka v ČR.
Abstract (in english)
   Discovery of the cassiterite and silver bearing minerals in skarn polymetallic ore at Malovidy near Český Šternberk, Czech Republic.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012